Máš na to oko?
Poď študovať

Krajinná a záhradná architektúra

Štúdium u nás ti bude vonať

Pozrieť video

Čo týmto štúdiom získaš?

Po absolvovaní štúdia sa
staneš odborníkom v oblasti krajinnej a záhradnej architektúry, ktoré je akreditované medzinárodnou organiziáciou krajinných architektov IFLA.

Zároveň získaš znalosti v oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických, konštrukčno-stavebných predmetov a rovnako aj v oblasti histórie, teórie a nástrojov záhradnej a krajinnej tvorby. Budeš vedieť ovládať technológiu realizácie výsadieb, informačné technológie či porozumieš problematike zakladania a údržby zelene.

Taktiež môžeš pracovať:

  • v oblasti sídelnej zelene
  • v oblasti krajinno-architektonickej úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky
  • v oblasti navrhovania stavieb drobnej architektúry
  • v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Alebo sa môžeš vybrať vlastnou cestou

Taktiež si môžeš založiť vlastný biznis, ako to urobili ďalší úspešní ľudia s podobným
zameraním a rovnakým šiestym zmyslom.

Podmienky prijatia na štúdium Krajinnej a záhradnej architektúry:

K prijatiu je potrebné splniť úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Forma a dĺžka štúdia:

denná - 4 roky

Termín podania prihlášky:

Prihlášku treba podať najneskôr do 31. 3. 2024 online.
Podaj prihlášku
Viac informácií tu.