Máš na to nos?
Poď študovať

Záhradníctvo

Štúdium u nás ti bude vonať

Pozrieť video

Čo týmto štúdiom získaš?

Po absolvovaní štúdia sa
staneš odborníkom v oblasti záhradníctva

Následne svoje schopnosti môžeš využiť pri pestovaní záhradníckych plodín, v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín.

Taktiež môžeš pracovať:

  • v záhradníckych prevádzkach
  • pri aplikácii množiteľských technológií
  • pri ošetrovaní zeleniny, drevín a viniča hroznorodého
  • ako pomocný technológ
  • odborný referent v štátnej a verejnej správe
  • špecialista v záhradníckej výrobe, marketingu, obchode, spracovateľskej sfére,
  • výskume a školstve

Alebo sa môžeš vybrať vlastnou cestou

Taktiež si môžeš založiť vlastný biznis, ako to urobili ďalší úspešní ľudia s podobným
zameraním a rovnakým šiestym zmyslom.

Podmienky prijatia na štúdium Záhradníctva:

K prijatiu ti stačí zaslať prihlášku.

Výber študentov prebieha na základe študijného priemeru z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch strednej školy.

Forma dĺžka štúdia:

denná - 3 roky
externá - 4 roky

Termín podania prihlášky:

Prihlášku treba odoslať poštou najneskôr do 14. 06. 2019 na adresu fakulty alebo online.
Podaj prihlášku
Viac informácií tu.